Współpraca

Galeria Zielony Rynek oferuje atrakcyjne warunki najmu lokali handlowo-usługowych.   
Zainteresowane firmy mogą wybrać jedną z poniższych opcji: 
- wynajem powierzchni w pojedynczej galerii Zielony Rynek 
- wynajem powierzchni we wszystkich galeriach Zielony Rynek w Polsce   

Gwarantujemy korzystne warunki współpracy.

miasto: